ΑΔΕΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΑΔΕΙΕΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Το μελετητικό τμήμα της A.L.S GREECE CONSTRUCTION , αποτελούμενο από μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων προσφέρει υπηρεσίες για μελέτες πολεοδομίας, άδειες λειτουργίας καταστημάτων ,οικοδομικές άδειες, ενεργειακά πιστοποιητικά και πάσης φύσεως βεβαιώσεις μηχανικού που απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία. Η γνώση της νομοθεσίας και η εμπειρία των στελεχών μας σας εξασφαλίζει την ορθότητα των εγγράφων που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση.